Het zijn kleine elegante reigers

Kleine zilverreigers zie je regelmatig in het Zwin en omliggende polders. Het is kleine witte reiger met zwarte snavel en poten en gele tenen. Ze vissen op allerlei diertjes in het water waarbij ze zenuwachtig rondlopen, soms lijken ze wel te dansen.

Elke avond gaan ze in groep slapen op een vaste slaapplaats.