Op oude muren vind je wel eens Muurvaren (Asplenium ruta-muraria), is een varen uit de Streepvarenfamilie en groeit meestal op kalkhoudende oppervlakten.