Tijdens ons bezoek aan de Oostvaardersplassen vloog er een Zeearend over, er naast vliegt een Slechtvalk, zo zie je hoe gigantisch groot die arend wel is.